Search results

 1. Adaptace klientů při přechodu na chráněné bydlení [rukopis] / Michaela Andršová   .  2014 . 96 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem / Věra Čadilová, Hynek Jůn, Kateřina Thorová   .  Praha :  Portál,  2007 . 243 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
  PS - Závora Mgr.00/100
 3. Agresivní chování u žáků s lehkou mentální retardací [rukopis] / Danuše Šidáková   .  2009 . 76 l., xiv, [23] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Aktivity pro rozvoj dovedností dospělých osob s lehkou až středně těžkou mentální retardací [rukopis] / Jana Daňková   .  2010 . 97 l. [8] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza a srovnání podmínek života klientů se středně těžkým stupněm mentálního postižení v domácím a ústavním prostředí [rukopis] = The analysis and comparison of the life conditions of the two clients with a moderate mental retardation in the family and institutional environment / Kateřina Jelínková   .  2008 . 67 l., 10 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza metod a postupů práce s uživateli služeb s mentální retardací [rukopis] / Petr Zavřel   .  2011 . 53 l.,
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Analýza pojetí autority u jedinců s lehkou mentální retardací / Jana Svobodová   .  2016 . 49 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Analýza postojů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ke škole / Petra Kubíčková   .  2021 . 94 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Analýza služeb denního stacionáře [rukopis] = Profiling of a social welfare institution services / Zuzana Martinovská   .  2009 . 42 l., [33] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Analýza sociálních služeb v DOZP Všebořice [rukopis] / Lucie Majerová   .  2010 . 47 l., [13] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.