Search results

 1. Jenský kodex / Kamil Boldan   .  [Praha] :  Gallery,  2009 . 2 sv.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
  volný výběr10/000
 2. Olomoucké horologium : kolektář biskupa Jindřicha Zdíka = Horologium Olomucense : Kollektar des Bischofs Heinrich Zdík / Jan Bistřický, Stanislav Červenka   .  Olomouc : Praha :  Univerzita Palackého v Olomouci ; Tomáš Bistřický,  2011 . 176 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 3. Rozpravy o kodexu zvaném Gigas, či, Ďáblova bible / Miroslav Hubert   .  Praha : Mare-Czech, 2017 . 59 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Soupis středověkých rukopisů Knihovny Národního muzea : doplňky ke katalogům F.M. Bartoše, J. Vašici a J. Vajse / Michal Dragoun   .  Praha :  Národní muzeum : Scriptorium,  2011 . 634 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100