Search results

 1. 27 manipulativních technik : jak účinně manipulovat a ještě účinněji se bránit / Andreas Edmüller, Thomas Wilhelm ; [překlad Iva Michňová]   .  Praha :  Grada,  2010 . 186 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Analýza diskurzu a mediální text / Soňa Schneiderová   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 . 1 online zdroj (164 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Analýza diskurzu a mediální text
 3. The art of intrusion : the real stories behind the exploits of hackers, intruders & deceivers / Kevin D. Mitnick, William L. Simon   .  Indianapolis, IN : Wiley Publishing, Inc., [2006]  ©2006 . xvii, 270 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  IN - Krejčí RNDr.00/100
 4. Diktatura informací : jak s námi informace manipulují / Emil Mleziva   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2004 . 133 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 5. Hadi v oblecích, aneb, Psychopat jde do práce / Paul Babiak, Robert D. Hare ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Gabajová]   .  Praha :  Academia,  2014 . 253 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Jak manipulovat s lidmi a nenechat se sám zmanipulovat / Marián Béreš   .  Brno :  Computer Press,  2007 . viii, 128 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Jak na pasivní agresi : nenechte se jí zmítat a ovládat / Radka Gottwaldová   .  Praha : Portál, 2017 . 191 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr10/000
 8. Jak se loví hlupáci : ekonomie manipulace a klamu : nenechte sebou manipulovat / George A. Akerlof, Robert J. Shiller ; překlad: Aleš Lisa   .  Praha : Management Press, 2017 . 264 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 9. Jiří Černický : ABS Video / [texty Jiří Černický, Michal Koleček, Zdena Kolečková]   .  Ústí nad Labem :  Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,  c2008 . [160] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D50/000
  volný výběr10/000
 10. Komunikace se seniory / Andrea Pokorná   .  Praha :  Grada,  2010 . 158 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000