Search results

 1. Antropoekologický přístup k problematice využívání ekosystémových zdrojů u vybraných mimoevropských společností / eds. Radek Trnka, Radmila Lorencová   .  Praha :  Zarzura,  2008 . 161 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D40/000
  volný výběr01/000
 2. Biology : evolution, diversity and the environment : student study guide / Sylvia S. Mader   .  Dubuque, Iowa :  W.C. Brown,  1987 . 241 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E40/100
 3. Climate change : biological and human aspects / Jonathan Cowie   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  2013 . xxii, 558 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  TEV - Kuráň Dr. Ing.00/100
 4. A cultural history of climate / Wolfgang Behringer ; translated by Patrick Camiller   .  Cambridge : Polity, 2010  ©2010 . xv, 295 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Člověk, zdraví a životní prostředí : příručka pro učitele na pomoc při realizaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání / Dagmar Kubátová, Roman Kroufek   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  2006 . 72 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 6. Člověk a jeho svět / Josef Charvát ; [Úvod:] Vladimír Novák   .  Praha :  Avicenum,  1974 . 158, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Člověk a prostředí : globální environmentální problémy / Monika Müllerová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2009 . 129 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Člověk a příroda / [elektronický zdroj] Martin Balej, Jana Peštová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2003 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 9. Člověk a příroda : hledání etického vztahu / Josef Petr Ondok   .  Kostelní Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  1998 . 110 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. Člověk a zvíře / Zdeněk Veselovský ; [ilustrace Jan Dungel]   .  Praha :  Academia,  2000 . 246 s., [32] s. barev. obr. příl
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000