Search results

 1. České velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách / Milan M. Buben   .  Praha : Libri, 2022 . 265 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa : Mittelalter / herausgegeben von Karl Borchardt, Libor Jan   .  Brno :  Matice moravská für Das Forschungszentrum für die Geschichte Mitteleuropas: Quellen, Länder, Kultur,  2011 . 361 s., xx s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 3. Heraldické památky kostela Panny Marie pod řetězem Českého velkopřevorství Maltézských rytířů v Praze [elektronický zdroj] / František Skřivánek   .  Praha :  Klub pro českou heraldiku a genealogii,  2002 . 1 elektronický optický disk
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Heraldické památky kostela Panny Marie pod řetězem Českého velkopřevorství Maltézských rytířů v Praze / František Skřivánek   .  Praha :  Klub pro českou heraldiku a genealogii,  2002 . [59] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Jan III. z Rožmberka : 1484-1532 : generální převor johanitského řádu v Čechách a vladař rožmberského domu / Simona Kotlárová   .  České Budějovice :  Veduta,  2010 . 223 s., viii s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Der Malteserorden in Deutschland : ...weil Nähe zählt / Texte: Antonia Freiin von Weichs, Manfred Schulz und Weitere   .  Haar/München :  Lutz Garnies,  c2011 . 199 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Maltézští rytíři v Čechách a na Moravě 1870-1998 : české velkopřevorství řádu maltézských rytířů a jeho představitelé / Jiří Pořízka   .  V Olomouci :  Votobia,  2002 . 207 s., [8] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Příběh ztraceného kláštera blahoslavené Zdislavy / Tomáš Edel   .  Praha : Česká expedice, 1993 . 111 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D40/000
  kat. historie FF00/100
 9. Rytíři svatého Jana Jerusalémského u nás / František Skřivánek   .  Praha :  Klub pro českou heraldiku a genealogii,  1995 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Řád johanitů ve středověku : kulturní dějiny řádu / Berthold Waldstein-Wartenberg ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Jiskra]   .  Praha :  Academia,  2008 . 473 s., [16] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.