Search results

 1. Buněčná a molekulární biologie rakoviny / Čestmír Altaner   .  Praha :  Liga proti rakovině,  2008 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Cancer research : projects funded under the Sixth Framework Programme (2002-2006) / ed. by Elengo Manoussaki   .  Luxemburg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2008 . 271 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 3. CRISPR/Cas9 in cancer reseach / Kristýna Hladká   .  2018 . 55 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob / Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček, Jiří Vaníček a kolektiv   .  Praha :  Grada,  2004 . 684 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 5. European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis / editors N. Perry ... [et al.]   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2006 . 416 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 6. Informovanost žen o nutnosti prevence rakoviny prsu v závislosti na věku [rukopis] / Petra Benešová   .  2009 . 97 l., xxxiv l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Jde o život : nejnovější poznatky špičkového zdravotnického pracoviště Springhill Centre o rakovině a civilizačních chorobách / Nadya Coates, Norman Jollyman   .  Praha :  Erika,  1992 . 292 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 8. Jde o život : nejnovější poznatky špičkového zdravotnického pracoviště Springhill Centre o rakovině a civilizačních chorobách / Nadya Coates, Norman Jollyman ; z angl. přel. Pavla Dlouhá, Daniela Grabmüllerová   .  Praha :  Erika,  [1992] . 292 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Maligní onemocnění, psychika a stres : příběhy pacientů s komentářem psychologa / Zdeněk Adam, Jeroným Klimeš, Luděk Pour, Zdeněk Král, Alice Onderková, Aleš Čermák, Jiří Vorlíček   .  Praha : Grada Publishing, 2019 . 204 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Molekulární onkologie v kasuistikách / Libor Staněk, Petra Tesařová, Robert Gürlich a kolektiv   .  Praha : Current Media, [2017]  ©2017 . 191 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.