Search results

 1. Biotechnické úpravy v krajině / Ladislav Slavík   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí,  2000 . 225 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D170/000
  volný výběr51/000
 2. Deset let sledování kvality vody a sedimentu pražského Botiče / Lucie Večeřová ... [et al.]   .  Vodárenská biologie 2011.s. 35-40.
  article
 3. Geomorfologický výzkum malých vodních toků Ústecka se zaměřením na studium a výskyt mrtvého dřeva [rukopis] / Aneta Bořková   .  2012 . 61 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Lesní hospodářství, krajina - voda : sborník referátů : čtvrtek, 12. června 2008, Svatý Jan pod Skalou   .  Kostelec nad Černými lesy :  Česká lesnická společnost,  2008 . 39 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Lesní hospodářství, krajina - voda
 5. Levostranný bezejmenný přítok Bělského potoka, ř.km 0,000-0,0450, k.ú. Bělá u Děčína - úprava koryta [rukopis] / Jan Schuster   .  2014 . 110 l., [10 l. vol. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Městské odvodnění a jeho vliv na společenstva nárostů a makrozoobentosu ve vodních tocích / Jana Novotná, Gabriela Šťastná   .  Vodárenská biologie 2011.s. 50-55.
  article
 7. Migrační prostupnost : ... drobných vodních toků a bystřin / [S. Lusk ... et al.]   .  [Hradec Králové] :  Lesy České republiky,  c2011 . 61 s., [1 s. obr. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 8. Posuzování vlivu odvodňovacích systémů a ochranných opatření na jakost vody v zemědělsky obhospodařovaných povodích drobných vodních toků : metodika / Petr Fučík a kol.   .  Praha :  VÚMOP,  2010 . 90 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Posuzování vlivu odvodňovacích systémů a ochranných opatření na jakost vody v zemědělsky obhospodařovaných povodích drobných vodních toků
 9. Povolovací proces při realizaci revitalizací v České republice a Slovenské republice / Martin Mareš   .  2018 . 64 listů, 17 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Průzkum květeny v přírodní rezervaci Černá louka / Jakub Mudra   .  2018 . 48 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.