Search results

 1. 24.10.1517 - Svatováclavská smlouva : urození versus neurození / Jindřich Francek   .  Praha :  Havran,  2006 . 122 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Bürgerkultur im 19. Jahrhundert : Bildung, Kunst und Lebenwelt : [Lothar Gall zum 60. Geburtstag] / herausgegeben von Dieter Hein und Andreas Schulz   .  München :  C.H. Beck,  c1996 . 379 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II, Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498-1547 / Petr Voit   .  Praha : Academia, 2017 . 933 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. Dělník a měšťan : vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870–1914 / Lukáš Fasora   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2010 . 423 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Domácnosti lounských měšťanů v 16. století z pohledu inventářů pozůstalostí / Petra Andrejchová   .  2018 . 59 listů, 6 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Dvě duhy nad popravištěm : osudy rodiny Kutnaurových v neklidné době bělohorské / Zuzana Vojtíšková, Olga Fejtová   .  [Praha] : Muzeum hlavního města Prahy, 2020 . 159 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 7. Historie pivovarů a chmelařství v Sokolově v 19. století [rukopis] / Jaroslav Jirát   .  2012 . 140 l. [41] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Chmelnice a vinice ve světle inventářů pozůstalostí litoměřických měšťanů v první polovině 17. století / Martina Hartmanová   .  2021 . 49, 6 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Inventář Daniela Řečického z Nového Města pražského, příspěvek ke každodennímu životu měšťanů v předbělohorské době / Jana Baráková   .  2019 . 58 listů, 5 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Inventáře pozůstalostí pražských obchodníků s plátnem, příspěvek k poznání měšťanské společnosti v raném novověku / Jana Baráková   .  2021 . 116 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.