Search results

 1. Dopravní a hluková situace obcí Roudnice nad Labem a Vědomice po dostavbě obchvatu [rukopis] / Adam Javorčák   .  2012 . 91 l. [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Hluk v životním prostředí 2005   .  Praha :  Ministerstvo životního prostředí,  2005 . 48 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 3. Hluková situace hlavních příjezdových pozemních komunikací města Ústí nad Labem [rukopis] = Noise situation of the main surface acces roads of Ústí nad Labem city / Jan Kostovič   .  2009 . 65 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Hlukové zatížení vyučujícího tělesné výchovy v průběhu vyučovacího procesu [rukopis] / Vladimír Hladík   .  2010 . 57 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Hodnocení zátěže životního prostředí města Štětí hlukem / Daniela Krejčová   .  2019 . 89 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Chvění a hluk / Vlastimil Beran   .  V Plzni :  Západočeská univerzita,  2010 . 202 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Měření a hodnocení celosměnové hlukové zátěže v pracovním prostředí [rukopis] / Lenka Svobodová   .  2002 . 102 s., 11 s. text. a obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Měření a zhodnocení hlukové zátěže z dobývacího prostoru Dolů Nástup Tušimice na okolní obce a význam protihlukových opatření / Barbora Basslerová   .  2015 . 72 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Měření hluku a chvění / Ctirad Smetana   .  Praha :  Státní nakladatelství technické literatury,  1974 . 211 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 10. Metodika výpočtu hluku z provozu na parkovacích a odstavných plochách. příloha 6 / vyd. Výzkumný ústav výstavby a architektury Praha   .  Praha :  Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj,  1986 . 17 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.