Search results

 1. Almanach medievisty-editora / uspořádal Pavel Krafl = The medievalist editor's almanac / edited by Pavel Krafl   .  Praha :  Historický ústav,  2011 . 237 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Analýza krajských voleb v Libereckém kraji v letech 2000-2020 / Kateřina Siblíková   .  2023 . 48 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Arengenverzeichnis zu den Königs- und Kaiserurkunden von den Merowingern bis Heinrich VI. / zusammengestellt von Friedrich Hausmann und Alfred Gawlik   .  München :  Monumenta Germaniae Historica,  1987 . xii, 838 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. Archiv české koruny : edice faksimilií = Archivum Coronae regni Bohemiae : edition diplomatum phototypica. IV/5,6, 1369-1378 / k vydání připravili Věra Beránková, Denko Čumlivski   .  Praha :  Národní archiv,  2006 . 117 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Archiv české koruny : edice faksimilií = Archivum Coronae regni Bohemiae : edition diplomatum phototypica. IV/5, 1369-1373 / [k vydání připravili Věra Beránková, Denko Čumlivski]   .  Praha :  Národní archiv,  2006 . [68] l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Archiv české koruny : edice faksimilií = Archivum Coronae regni Bohemiae : edition diplomatum phototypica. IV/6, 1374-1378 / [k vydání připravili Věra Beránková, Denko Čumlivski k vydání připravili Věra Beránková, Denko Čumlivski]   .  Praha :  Národní archiv,  2006 . [96] l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Díl XV / nákladem Domestikálního fondu království Českého vydává kommisse k tomu zřízená při Královské české společnosti nauk ; redaktor Josef Kalousek   .  V Praze :  Domestikální fond království Českého : Bursík & Kohout [distributor],  1896 . 516 [tj 616] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Díl XIV / nákladem Domestikálního fondu království Českého vydává kommisse k tomu zřízená při Královské české společnosti nauk ; redaktor Josef Kalousek   .  V Praze :  Domestikální fond království Českého : Bursík & Kohout [distributor],  1895 . 611 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Díl XI / nákladem Domestikálního fondu království Českého vydává kommisse k tomu zřízená při Královské české společnosti nauk ; redaktor Josef Kalousek   .  V Praze :  Domestikální fond království Českého : Bursík & Kohout [distributor],  1892 . 601 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Archiv Koruny české. 5., Katalog listin z let 1378-1437 / sepsal Antonín Haas   .  V Praze :  Zemský národní výbor,  1947 . 301-[IV] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.