Search results

 1. Barokní náboženská bratrstva v Čechách / Jiří Mikulec   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2000 . 154 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/010
  kat. historie FF00/100
 2. Barokní zbožnost ve světle knih zázraků na příkladu vybraných poutních lokalit v severozápadních Čechách / Iva Prošková   .  2017 . 174 listů, 52 nečíslovaných listů obrazové přílohy
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. České legendy / [vybral a poznámkami opatřil] Jiří Horák ; [ilustroval] Karel Svolinský   .  Praha :  Vyšehrad,  1950 . 244 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 4. Čtrnáct svatých Pomocníků : k pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi / Petr Hlaváček   .  Praha :  Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy,  2014 . 411 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Dárek z pouti : poutní a pouťové umění / Luboš Kafka   .  Praha :  Lika klub : Etnologický ústav Akademie věd České republiky,  2009 . 293 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Křesťan na počátku moderní doby - život venkovské farnosti na přelomu 19. a 20. století / Jan Stoklasa   .  2021 . 189, 2 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Lidová víra = Folk faith   .  Praha : Národní muzeum, 2020 . 39 nečíslovaných stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Lidová víra : katalog výstavy = Folk faith : exhibition catalogue / Helena Medřická, Jan Pohunek, Jiří Smlsal, Daniela Záveská ; s přispěním Alexandra Putíka, Lenky Uličné a Moniky Tauberové ; překlad HT International s.r.o.   .  Praha : Národní muzeum, 2021 . 115 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice / Richard Jeřábek   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2011 . 239 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
  volný výběr10/000
 10. Lidová zbožnost ve východních Čechách a v Kladsku : [katalog k výstavě, Náchod 3. července - 14. září 1997, Kladsko říjen 1997 - únor 1998 / autoři katalogu Vladimír Hrubý, Jan Royt]   .  Náchod :  Státní galerie výtvarného umění,  1997 . 119 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000