Search results

 1. Apokalypsy : proroctví, kulty a chiliastické představy v průběhu staletí / Eugen Weber ; [z anglického originálu ... přeložila Pavla Sadílková]   .  Praha :  Lidové noviny,  1999 . 285 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Barokní náboženská bratrstva v Čechách / Jiří Mikulec   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2000 . 154 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 3. Barokní zbožnost ve světle knih zázraků na příkladu vybraných poutních lokalit v severozápadních Čechách / Iva Prošková   .  2017 . 174 listů, 52 nečíslovaných listů obrazové přílohy
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Čtrnáct svatých Pomocníků : k pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi / Petr Hlaváček   .  Praha :  Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy,  2014 . 411 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Dárek z pouti : poutní a pouťové umění / Luboš Kafka   .  Praha :  Lika klub : Etnologický ústav Akademie věd České republiky,  2009 . 293 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Hora Olivetská / Matěj Tanner ; [k vydání připravili Jan Malura a Pavel Kosek]   .  Brno :  Host,  2001 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 7. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice / Richard Jeřábek   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2011 . 239 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
  volný výběr10/000
 8. Lidová zbožnost ve východních Čechách a v Kladsku : [katalog k výstavě, Náchod 3. července - 14. září 1997, Kladsko říjen 1997 - únor 1998 / autoři katalogu Vladimír Hrubý, Jan Royt]   .  Náchod :  Státní galerie výtvarného umění,  1997 . 119 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Me tibi dedico - : votivní dary v okruhu lidové religiozity / Hana Dvořáková   .  Brno :  Moravské zemské muzeum - Etnografický ústav,  2000 . 44 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích / Jiří Mikulec   .  Praha :  Grada,  2013 . 394, xx s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000