Search results

 1. Česko-saské vztahy v proměnách času = Sächsisch-Böhmische Beziehungen im Wandel der Zeit. Historicko-didaktické koncepce / Hana Lencová ; [Kristina Kaiserová a Walter Schmitz (eds.)]   .  Dresden :  Thelem,  2013 . 32 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Česko-saské vztahy v proměnách času = Sächsisch-Böhmische Beziehungen im Wandel der Zeit. Odborné prameny / Kristina Kaiserová a Walter Schmitz (eds.)   .  Dresden :  Thelem,  2013 . 98 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Česko-saské vztahy v proměnách času = Sächsisch-Böhmische Beziehungen im Wandel der Zeit. Odborné texty / Kristina Kaiserová a Walter Schmitz (eds.)   .  Dresden :  Thelem,  2013 . 407 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Deutsche und Russen : tausend Jahre gemeinsame Geschichte / Leo Sievers   .  Hamburg : Stern-Bücher im Verlag Gruner + Jahr AG & Co., 1980 . 320 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Deutschsprachige kulturelle Presse Transsilvaniens : Einblicke in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und in die Zwischenkriegszeit / Bianca Bican   .  Zürich ; Berlin ; Münster : LIT, [2013]  ©2013 . 174 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 6. Gute Nachbarn - schlechte Nachbarn? : gegen - neben - miteinander : 9. deutsch-tschechisches Begegnungsseminar : [sborník z konference] / editoři Lenka Adámková, Michaela Voltrová   .  V Plzni :  Západočeská univerzita,  2010 . 152 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Julius Lippert a německé prostředí v Čechách : [kolektivní monografie z konference konané ve dnech ... v Ústí nad Labem] / Marcela Oubrechtová (eds.)   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií FF,  2010 . 104 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr20/000
 8. Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500-1550) / Magdaléna Nespěšná Hamsíková   .  Praha : vydala Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění v NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2016 . 351 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Mnichov – Praha : výtvarné umění mezi tradicí a modernou = München – Prag : Kunst zwischen Tradition und Moderne / Taťána Petrasová, Roman Prahl (edd.)   .  Praha :  Academia,  2012 . 390 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. 10.Mnichov

  Mnichov : zářící metropole umění 1870-1918 = München : leuchtende Kunstmetropole 1870-1918 / Aleš Filip, Roman Musil (eds.) ; [texty Eva Bendová ... et al.]   .  V Lomnici nad Popelkou : V Plzni :  Studio JB ; Západočeská galerie,  c2015 . 243 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000