Search results

 1. Böhmisches Wien : von Lepschi bis Kolatsche / Anni Bürkl   .  [Wien?] :  Metro-Verlagsbüro,  c2008 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 2. Co daly naše země Evropě a lidstvu / úvody k oběma částem napsal a celé dílo redigoval Vilém Mathesius   .  Praha : Sfinx, Bohumil Janda, 1940 . 426 stran, 24 nečíslovaných listů obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 3. Co daly naše země Evropě a lidstvu. III. část, Svobodný národ na prahu třetího tisíciletí   .  Praha :  Evropský literární klub,  2000 . 609 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 4. Co daly naše země Evropě a lidstvu. Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození   .  Praha :  Evropský literární klub,  1998 . 490 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 5. Co daly naše země Evropě a lidstvu : od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození / [úvod k dílu a k jednotlivým oddílům napsal a celé dílo redigoval Vilém Mathesius]   .  Praha :  Evropský literární klub,  1939 . 230 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 6. The Czechoslovak contribution to world culture / edited by Miloslav Rechcigl   .  Hague :  Mouton & Co,  1964 . 682 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Čechy a Španělsko ve středověku : dějiny a umění / Pavel Štěpánek   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2008 . 306 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 8. Česká babička, aneb, Cizinec je našinec / Dietmar Grieser ; [z němčiny přeložil Robert Novotný]   .  Praha :  Argo,  2011 . 295 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Česko-saské vztahy v proměnách času = Sächsisch-Böhmische Beziehungen im Wandel der Zeit. Historicko-didaktické koncepce / Hana Lencová ; [Kristina Kaiserová a Walter Schmitz (eds.)]   .  Dresden :  Thelem,  2013 . 32 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 10. Česko-saské vztahy v proměnách času = Sächsisch-Böhmische Beziehungen im Wandel der Zeit. Odborné prameny / Kristina Kaiserová a Walter Schmitz (eds.)   .  Dresden :  Thelem,  2013 . 98 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010