Search results

 1. Jakobíni v sutaně : neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě / Daniela Tinková   .  Praha :  Argo,  2011 . 359 s., [18] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti / Jaroslav V. Polc   .  Vranov nad Dyjí : A.M.I.M.S., 2015 . 128 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Jenský kodex / Kamil Boldan   .  [Praha] :  Gallery,  2009 . 2 sv.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
  volný výběr10/000
 4. Jenský kodex : husitská obrazová satira z konce středověku / Zoroslava Drobná ; [fotografie a barevné fotografie Ant. Bláha a Karel Šmirous]   .  Praha : Odeon, 1970 . 80 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
 5. Knížky o svatokupectví / Jan Hus ; [k vydání připravil Alois Gregor ; úvod napsal Josef Hrabák]   .  Praha :  Nakladatelství Československé akademie věd,  1954 . 150 s., [1] obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 6. 6.Krypta

  Krypta : kapitoly z dějin křesťanství od středověku po současnost / Hubert Wolf ; z německého originálu Krypta: Unterdrückte Traditionen der Kirchengeschichte ... přeložila Karla Korteová   .  V Praze : Vyšehrad, 2018 . 186 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 7. Martin Luther : uvedení do života, díla a odkazu / Albrecht Beutel ; z německého originálu Martin Luther. Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung ... přeložili Petr Gallus a Ondřej Macek   .  Praha : Kalich, 2017 . 182 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Okamžik / Søren Kierkegaard ; přeložila Milada Krausová-Lesná   .  Praha :  Kalich,  2005 . 246 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. Polemica / Jan Hus ; Edidit Jaroslav Eršil, [kt. také naps.] Praefatio   .  Praha :  Academia,  1966 . 510, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 10. Příběh jedné exkomunikace a doprovodné texty / Augustin Smetana ; vybrala, sestavila, přeložila a poznámkovým aparátem opatřila Irena Šnebergová   .  Praha :  Filosofia,  2008 . 784 s., [20] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000