Search results

 1. Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách = Anthropological analysis of the early medieval population from Dolní Věstonice – Na Pískách / Ivana Jarošová, Martina Fojtová, Zdeněk Tvrdý - eds.   .  Brno :  Moravské zemské muzeum,  2012 . 153 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF01/000
  Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách
 2. Grundzüge der Völkerwanderungszeit in Mähren / Jaroslav Tejral   .  Praha : Academia, 1976 . 119 stran, 12 stran obrazových příloh, 2 složené listy obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Homo debilis : Behinderte - Kranke - Versehrte in der Gesellschaft des Mittelalters / Cordula Nolte (Hg.).   .  Korb :  Didymos-Verlag,  2009 . 472 s., [32] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Jan z Pomuku : (Sv. Jan Nepomucký) : jeho život, umučení a slavné působení ve světle současné historie a antropologie / Emanuel Vlček   .  Praha :  Vesmír,  1993 . 69 s., [16] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D01/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Pád Velké Moravy, aneb, Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi? / k vydání připravili Jiří Macháček a Martin Wihoda   .  Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016 . 246 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Physical and personality traits of Charles IV, Holy Roman Emperor and King of Bohemia : a medical-anthropological investigation / Emanuel Vlček ; translated by Christopher Colton and Ludmila Bébarová   .  Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2016 . 55 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Tajemství Karla IV. : čeští panovníci ve světle antropologicko-lékařských zkoumání / Jiří Ramba   .  Praha : Akropolis, 2015 . 190 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Význam objevu nejstaršího kostelíka na pražském hradě / Jaroslav Böhm, František Nečásek, Jan Filip, Václav Husa, Václav Formánek, Jan Pachta, Jaroslav Baum, Jan Eisner, Ivan Borkovský ; obálku a grafickou úpravu navrhl František Muzika.   .  Praha : Orbis, 1951 . 113 stran, 1 nečíslovaný list obrazových příloh, 20 listů obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000