Search results

 1. Alcohol in Europe : a public health perspective : a report for the European Commission / Peter Anderson, Ben Baumberg   .  [London] :  Institute of Alcohol Studies,  2006 . 432 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 2. Alkohol a játra / Jiří Ehrmann jr., Petr Schneiderka, Jiří Ehrmann   .  Praha :  Grada,  2006 . 166 s., [16] s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Alkoholismus jako faktor kriminality : [rukopis] Petr Sytař   .  1995 . 50 s., 3 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Čeští středoškoláci a jejich motivace k užívání alkoholu / Markéta Burešová   .  2016 . 77 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Drogy, alkohol, tabák a životní styl : užívání psychotropních látek mezi středoškoláky, učni a žáky v České republice / Miroslav Disman, Vladimír Polanecký, Eva Stehlíková, Běla Studničková, Jan Šejda   .  Praha : Středisko sociální prevence hlavního města Prahy, 1996 . 75 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) : výsledky průzkumu v České republice v roce 2007 / [Ladislav Csémy, Pavla Chomynová, Petr Sadílek]   .  Praha :  Úřad vlády České republiky,  2009 . 171 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 7. Hospody a pivo v české společnosti / Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky ; [editor Vladimír Novotný]   .  Praha :  Academia,  1997 . 259 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 8. Informovanost laické populace o vlivu alkoholu na plod [rukopis] / Denisa Dvorská   .  2012 . 53 l., [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Mládež a alkohol / Viktor Adler   .  Praha :  Nákladem Sdružení abstinentů-socialistů v ČSR,  1932 . 14 s.
  book
 10. Orosené dějiny / Martin Veselý (ed.)   .  Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2019 . 398 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.