Search results

 1. Akumulace, speciace a detoxikace stříbra v plodnicích vybraných hub / Michaela Matěnová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 200-202.
  article
 2. Analýza půdních mikrobních společenstev v průběhu fytoremediace půd kontaminovaných těžkými kovy / Diana Nebeská   .  2016 . 57, 7 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Biodegradace chlorbenzoových kyselin pomocí ligninolytických hub v kontaminované půdě / Mirka Petránková ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 222-223.
  article
 4. Biodegradace polychlorovaných bifenylů pomocí ligninolytických hub v kontaminované půdě / Zdena Křesinová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 192-193.
  article
 5. Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii = Bioavailable metals in soils contaminated by mining and processing of base metal ores in Namibia / Vladimír Majer, Bohdan Kříbek, Jaromír Šikl   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 204-208.
  article
 6. Contaminant hydrogeology / C.W. Fetter   .  New Jersey :  Prentice-Hall,  1999 . 500 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Contaminant hydrogeology
 7. Detekce polutantů pomocí luminiscenčních bioreportérových bakterií [rukopis] / Petra Majerová   .  2014 . 70 l., [10] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. The economics of hazardous waste and contaminated land / edited by Hilary Sigman   .  Cheltenham :  Edward Elgar,  2008 . xxi, 489 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 9. Hodnotenie enzymatickej aktivity pôd kontaminovaných rizikovými prkami v zaťažených oblastiach Slovenska = Determination of soil enzymatic activity by risk elements in environmentally loaded areas in Slovakia / Lenka Bobuľská, Jozef Kožej, Lenka Demková   .  Studia oecologica.Ročník 12 (2018), číslo 1, strana 37-44.
  article
 10. Charakterizace a identifikace bakterií degradujících PCB v rhizosféře rostlin / Veronika Kurzawová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 194-196.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.