Search results

 1. Absolutismus a konstitucionalismus v Čechách doby Velké francouzské revoluce : k otázce "české politiky" Leopolda II / Jiří Beránek   .  Praha :  Academia,  1989 . 139 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Cesty české ústavnosti : k 90. výročí přijetí první československé ústavy = The paths of Czech constitutionality = on the 90th anniversary of the passage of the first Czechoslovak Constitution / Petr Mslna, Lukáš Šlehofer, Dan Urban ; [recenzoval Jan Kněžínek ; odpovědná redaktorka Lucie Wittlichová ; překlad Kevin Fenton ; konzultanti Jana Čechurová, Martin Drnek, Zdeněk Vašek, Darja Čabová, Pavel Sedláček]   .  Praha :  Úřad vlády České republiky,  c2010 . 120 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. The crisis of the European Union : a response / Jürgen Habermas ; translated by Ciaran Cronin   .  Cambridge :  Polity Press,  c2012 . xii, 140 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Demokracie a ústavnost / Zdeněk Pinc ... [et al.] ; uspořádal Jiří Kunc   .  V Praze :  Karolinum,  1999 . 302 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Demokracie a ústavnost / Zdeněk Pinc ... [et al.] ; uspořádal Jiří Kunc   .  Praha :  Karolinum,  1996 . 263 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  sklad F90/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Klauzule věčnosti : je možné odstranit liberální demokracii? / Ondřej Preuss   .  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015 . 271 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Obrana ústavnosti, aneb, Česká otázka v postnacionální Evropě / Jiří Přibáň   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  2014 . 266 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Počátky konstitučního života v Čechách / napsal Zdeněk V. Tobolka   .  V Praze :  Nákladem vydavatele Rozhledů Jos. Pelcla,  1898 . vii, 176 s., lvi s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Das politische System in der Habsburgermonarchie : Konstitutionalismus, Parlamentarismus und politische Partizipation / Hans Peter Hye   .  Prag :  Karolinum,  1998 . 260 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
  kat. historie FF00/100
 10. Proměny politického systému v Československu se zaměřením na české země v letech 1918-1939 / Šárka Berková   .  2020 . 84 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.