Search results

 1. Aplikace občanského soudního řádu v konkursním řízení / Jaroslav Zelenka   .  Praha :  Linde,  1998 . 79 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Efektivní zpeněžení majetku úpadce prostřednictvím insolvěnčního řízení [rukopis] / Petra Bruzlová   .  2011 . 66 l., [21] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Ekonomické možnosti správce konkursní podstaty při ochraně majetku věřitelů [rukopis] / Jiří Kopic   .  2003 . 42 s., 8 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Finanční restrukturalizace českých podniků - praxe a dilemata konkursu a vyrovnání / Centrum pro demokracii a svobodné podnikání   .  Praha :  Centrum pro demokracii a svobodné podnikání,  1997 . 62 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 5. Helping businesses overcome financial difficulties : a guide on good practices and principles on restructuring, bankruptcy and a fresh start   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2002 . 41 s
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 6. Insolvence 2008 ; Ochrana hospodářské soutěže ; Veřejná podpora : podle stavu k 1. 1. 2008   .  Ostrava :  Sagit,  2008 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PP - Šemík Mgr.01/000
  book
 7. Insolvence 2009 ; Ochrana hospodářské soutěže ; Veřejná podpora : podle stavu k 10. 8. 2009   .  Ostrava :  Sagit,  2008 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr21/000
 8. Insolvenční zákon : poznámky, prováděcí předpisy, související předpisy / Ilona Schelleová   .  Praha :  Eurounion,  2006 . 399 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Jak projít konkursem bez zbytečných chyb? [rukopis] / Jitka Zamazalová   .  2002 . 50 s., 11 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. K některým příčinám zániku zemědělských družstev (ze zkušeností konkrétního družstva) [rukopis] / Irena Poloprudská   .  2002 . 47 s., 17 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.