Search results

 1. Akutní stavy na interním oddělení / Jan Piťha ; Magdalena Lejsková, Dan Rakušan, Štefan Alušík (eds)   .  Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017 . 292 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  Akutní stavy na interním oddělení
 2. Cévní mozkové příhody a jejich komplikace / [rukopis] Monika Šťastná   .  2003 . 60 l., [9] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 3. Diagnostika a terapie ADHD : dospělí pacienti a klienti v adiktologii / Michal Miovský a kolektiv   .  Praha : Grada, 2018 . 204 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  Diagnostika a terapie ADHD
 4. Informovanost žen o vzniku možných komplikacích v období šestinedělí [rukopis] / Lucie Hýblová   .  2012 . 56 l., [8] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 5. Kardioonkologie : 2., přepracované a doplněné vydání / Beata Mladosievičová a kolektiv   .  Praha :  Grada,  2014 . 208 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
  Kardioonkologie
 6. Kožní změny u interních onemocnění / Petra Cetkovská, Karel Pizinger, Jiří Štork   .  Praha :  Grada,  2010 . 240 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  Kožní změny u interních onemocnění
 7. Stres života / Hans Selye ; překlad Petra Kudrnáčová   .  Hodkovičky : Pragma, [2016]  ©2016 . 390 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  Stres života
 8. Transplantační léčba diabetu : příručka pro pacienty s diabetem a jejich blízké / František Saudek   .  Praha :  Maxdorf,  c2010 . 120 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  Transplantační léčba diabetu
 9. Zlomeniny proximálního femuru / Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.   .  Praha : Galén, [2019]  ©2019 . 353 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FZS - KF - Ondřej Kališko, Mgr.00/100
  Zlomeniny proximálního femuru