Search results

 1. Antologie textů ke srovnávací stylistice : komentáře a analýzy / Jindřiška Kapitánová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 129 s.
  Antologie textů ke srovnávací stylistice
 2. Der Bau der europäischen Sprachen / von Ernst Lewy   .  Tübingen : Max Niemeyer, 1964 . 108 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Beiträge zur konfrontierenden Sprachwissenschaft / herausgegeben von Ernst Eichler ... [et al.] ; Redaktion Eva Wiese   .  Halle an der Saale :  VEB Max Niemeyer Verlag,  1976 . 211 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B40/000
 4. Bulharská a česká publicistická frazeologie ve vzájemném srovnání / Pavel Krejčí   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2006 . 100 s., [8] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr10/000
 5. A comparative quantitative phonology of russian, czech and german / by Henry Kučera and George K. Monroe   .  New York :  Elsevier,  1968 . xi, 113 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Culture and communication / Edith Slembek (ed.)   .  Frankfurt am Main :  Verlag für Interkulturelle Kommunikation,  1991 . 300 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 7. Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen von 1800 bis 1950 / Heinz Kloss   .  München : Pohl & Co., [1952]  ©1952 . 254 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Farbbegriffe in den tschechischen festgeprägten Wendungen und ihre Entsprechungen im Deutschen / Hana Jílková   .  Wien :  Praesens,  2011 . 130 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 9. Francouzština a čeština - systémové srovnání dvou jazyků : jazyková příručka pro jazykové školy / Otomar Radina   .  Praha :  SPN,  1977 . 295, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
 10. From syntax to text : the Janus face of functional sentence perspective / Libuše Dušková   .  Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015 . 388 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000