Search results

 1. Identita kronikáře tak řečeného Dalimila : separát z periodika Heraldika a genealogie r. 38, č. 1-2 František Skřivánek   .  Praha :  Klub pro českou heraldiku a genealogii,  2005 . s. 25-32
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters / von Bernhard Bischoff   .  Berlin :  Erich Schmidt,  c1979 . 361 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Paleografická čítanka : literární texty / Dalibor Havel, Helena Krmíčková   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2014 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Rozpravy o kodexu zvaném Gigas, či, Ďáblova bible / Miroslav Hubert   .  Praha : Mare-Czech, 2017 . 59 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Středověké rukopisy v českých zemích : handbušek kodikologa / Michal Dragoun   .  V Praze : Scriptorium, 2018 . 189 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Studie o rukopisech. 1966 / [redaktor Miroslav Boháček]   .  Praha :  Komise pro studium rukopisů : ČSAV,  1966 . 239 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Studie o rukopisech. XL, 2010 /   .  Praha :  Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i. Komise pro soupis a studium rukopisů,  2011 . 375 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu / autoři kapitol: Petr Čornej, Michal Dragoun, Milada Homolková, Petra Mutlová, Markéta Pytlíková, Milada Studničková, Kateřina Voleková   .  V Praze : Scriptorium, 2016 . 414 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Úvod do latinské kodikologie : Určeno pro posl. fak. filozof / Ivan Hlaváček   .  Praha :  SPN,  1978 . 142 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 10. Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií / Jiří Pražák   .  Praha :  Masarykův ústav - Archiv AV ČR,  2006 . 550 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100