Search results

 1. Adresár technických knižníc a informačných stredísk na Slovensku / Zost. Daniela Birková, Zdenka Šibravová   .  Bratislava :  Slovenská technická knižnica,  1991 . 77 s.
  book
 2. Adresář knihoven a informačních institucí České republiky. Díl 1   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  1997 . 154 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Adresář knihoven a informačních institucí České republiky. Díl 2   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  1997 . 218 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Adresář knihoven a informačních institucí ČR   .  Praha :  Národní knihovna,  1995 . 292 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Adresář knihoven a informačních institucí ČR. Díl 1, Přehled vybraných typů knihoven (řazený podle sídla) : názvový rejstřík   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2003 . 374 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Adresář knihoven a informačních institucí ČR. Díl 2, Úplný přehled knihoven a informačních institucí (řazený podle sigel)   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2003 . 458 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Adresář knihoven ČR / sest. Stanislava Bílková a kol.   .  Brno :  Sdružení knihoven České republiky : Moravská zemská knihovna,  1997 . 179 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Adresář knihoven ČR : 1. Vědecké knihovny, vysokoškolské knihovny, okresní a městské knihovny ; 2. Kdo je kdo v knihovnictví / Sest. Stanislava Bílková za spoluúčasti stát. věd. knih. v ČR   .  Brno :  Moravská zemská knihovna,  1995 . 154 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 9. Adresář knihoven ČR : veřejné odborné knihovny, vysokoškolské knihovny, okresní a městské knihovny / Sest. Stanislava Bílková za spoluúčasti prac. stát. věd. knihoven v ČR   .  Brno :  Sdružení knihoven ČR,  1994 . 234 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  sklad D10/000
 10. Adresář středisek vědeckých informací a knihoven Akademie věd ČR   .  Praha :  Knihovna Akademie věd České republiky,  1994 . 65 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000