Search results

 1. Automatizace knihovnických procesů. 10, Sborník z 10. ročníku semináře pořádaného ve dnech 3.-4. května 2005 v Liberci / sest. Daniela Tkačíková, Barbora Ramajzlová   .  Praha :  České vysoké učení technické,  2005 . 155 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Automatizace knihovnických procesů. 11, Sborník z 11. ročníku semináře pořádaného ve dnech 16.-17. května 2007 v Liberci / sest. Daniela Tkačíková, Barbora Ramajzlová   .  Praha :  České vysoké učení technické,  2007 . 136 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Automatizace knihovnických systémů 1993 / Rudolf Vlasák   .  Praha :  SKIP,  1993 . 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Katalogy nové generace : analýza vybraných systémů z pohledu uživatele / Jindřiška Pospíšilová, Kateřina Košťálová, Hana Nemeškalová   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2009 . 66 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 5. Knihovny současnosti 2002 : sborník z 10. konference, konané ve dnech 24.-26. září 2002 v Seči u Chrudimi / Ministerstvo kultury ČR ... [et al. ; sestavil Jaromír Kubíček]   .  Brno :  Sdružení knihoven ČR,  2002 . 401 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Knihovny současnosti 2004 : sborník z 12. konference, konané ve dnech 14.-16.září 2004 v Seči u Chrudimi / [sestavil Jaromír Kubíček]   .  Brno :  Sdružení knihoven České republiky,  2004 . 385 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Přechod na nový knihovní systém na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / Ivo Brožek   .  Knihovny současnosti 2008.s. 271-277.
  article
 8. Úvod do studia odborné literatury / Jan Vymětal, Miriam Váchová   .  Praha :  Orac,  2000 . 287 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. Vyhledávání a tisky v systému Aleph : stručná uživatelská příručka / zprac. Helena Dvořáková   .  Praha :  Národní knihovna,  1994 . 27 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B01/000
  Vyhledávání a tisky v systému Aleph