Search results

 1. Adaptační kurzy na 2. stupni základních škol v Ústeckém kraji - metody práce a formy realizace / Martin Nosek   .  2018 . 59 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza postojů dětí z odlišného sociokulturního prostředí ke klimatu školní třídy / Eliška Vocásková   .  2023 . 46 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza práce sociálního pedagoga při pilotním ověřování jeho činnosti ve škole / Nikol Kováčová   .  2020 . 126 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza výskytu mobbingu a bossingu na základních školách / Jana Hermannová   .  2023 . 100, 7 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza vztahů a klimatu ve třídách integrujících žáky s narušenou komunikační schopností / Alžběta Židová   .  2019 . 99 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Asistent pedagoga a klima třídy / Jitka Gabašová, Miroslav Vosmik   .  Praha : Raabe, 2019  ©2019 . 107 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Autoevaluace : výběr příspěvků : metodický portál www.rvp.cz   .  Praha :  Výzkumný ústav pedagogický v Praze,  2007 . 108 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Demokracie ve škole / Milan Pol, Milada Rabušicová, Petr Novotný a kol.   .  [Brno] :  Masarykova univerzita,  2006 . 124 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením / Adéla Hanáková a kol.   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 . 92 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult / Helena Grecmanová, Miroslav Dopita et al.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 201 s.
  Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.