Search results

 1. Analýza činnosti Sociální agentury v Ústí nad Labem se zaměřením na činnost Job centra [rukopis] / Jaroslava Volfová   .  2007 . 60 l., 2 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Bariéry pedagogické komunikace na 2. stupni české ZŠ [rukopis] / Tomáš Kouřil   .  2014 . 52 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Celostná pedagogika ako cesta k humanizácii vyučovania : pedagogické, psychologické a didaktické východiská na prikladoch nemčiny ako cudzieho jazyka / Ivica Lenčová   .  Bánská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied,  2007 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 4. Cesta za žákovskými projekty : metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice / editorka Jana Kindlmannová   .  Praha :  Prázdninová škola Lipnice,  2013 . 149 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. The context of special educational needs of selected pupils in primary education / Martin Kaleja, Eva Zezulková   .  Ostrava :  University of Ostrava, Pedagogical Faculty,  2012 . 94 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Čeština jako cizí jazyk v evropském kontextu / Jaromíra Šindelářová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,  2008 . 177 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr22/000
 7. The design of listening activities supporting the development of key competencies in a pupil Jan Jech   .  2017 . 85 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. The development of communicative competence in pupils with mild mental disorder / Eva Zezulková   .  Ostrava :  University of Ostrava, Pedagogical Faculty  2014 . 128 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí / Petra Röderová   .  Brno : Masarykova univerzita, 2015 . 203 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 10. Environmentální výchova jako volnočasová aktivita ve školní družině [rukopis] / Lucie Holánová   .  2009 . 76 l. [8] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100