Search results

 1. Anaerobie 2001 : Klatovy - 2.-3. října 2001 / vyd. Asociace čistírenských expertů České republiky, Praha   .  Praha :  Asociace čistírenských expertů České republiky,  2001 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 2. Anaerobní procesy, současné možnosti aplikace při čištění odpadních vod a stabilizaci kalů : sborník přednášek semináře : 22.5.1991, Praha / [vyd] Česká vědeckotechnická hospodářská společnost   .  Praha :  Česká vědeckotechnická hospodářská společnost,  1991 . 85 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D01/000
  book
 3. Anaerobní technologie zpracování kalů a organických odpadů / Jana Zábranská   .  Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi.Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi.s. 59-69.
  article
 4. Analýza možností využití kalů : (samostatně vázaná příloha č. 4 k závěrečné zprávě) : A 12-321-807-01-03 A/2 / Miloslav Vysloužil ; vyd. Inorga - Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu, Ostrava   .  Ostrava :  Inorga - Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu,  1989 . 36 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Anotačná rešerš počítačových databáz za obdobie 1989-93 : kompostovanie exkrementov zvierat a ľudí, spôsoby a zariadenia : oddelenie škodlivých látok z prevažne pevných odpadov, spôsoby a zariadenia : odpadné kaly, spracovanie a využitie   .  Bratislava :  Reconsult,  1994 . 16 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Čistírenské kaly a jejich využití [rukopis] / Lenka Urbanská   .  1999 . 39 s., 7 s. fot. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Čistírenské kaly, vznik, úprava a využití. Možnosti zapracování do zemědělských půd, využití pro rekultivace a pro úpravy terénu. Ekonomické a environmentální aspekty [rukopis] / Josef Strachoň   .  2010 . 65 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Čištění odpadních vod / Michal Dohányos, Jan Koller, Nina Strnadová   .  Praha :  Vysoká škola chemicko-technologická,  1994 . 3, 177 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
  volný výběr20/000
 9. Čištění odpadních vod a zpracování kalů s minerálním znečištěním / Miroslav Sedláček, Milan Koubík   .  Praha :  SZN,  1983 . 141 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. ČOV Spolchemie, a.s., technicko-ekonomické řešení čistírenských kalů / [rukopis] Vladimír Polák   .  2001 . 42 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.