Search results

 1. Dějiny jihoslovanských zemí / Miroslav Šesták ... [et al.]   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2009 . 758 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Dějiny jihoslovanských zemí / Miroslav Šesták ... [et al.]   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  1998 . 756 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 3. Duklanská kronika a Dalmatská legenda / Lubomír E. Havlík   .  Praha :  Academia,  1976 . 92, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Jihoslované : Obraz národopisno-literární   .  Praha :  I.L. Kober,  1864 . xv, 419 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. Josef Holeček a Jihoslované [rukopis] : redakce eposu Danilo / Vendula Suchá   .  2010 . 166 l., [3] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby : sborník k narozeninám Arnošta Skoupého / [editorka Radmila Slabáková]   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2004 . 292 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Poselství republiky dubrovnické k císařovně Kateřině II. v l. 1771-1775 : Studie k dějinám jihoslovanským a ruským / Sepsal Konstantin Jireček   .  Praha :  Česká akad. císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1893 . 122 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 8. Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století : sborník z mezinárodní vědecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby (Opole 16.-17. listopadu 2006) = Świat słowiański w oczach badaczy i publicystów XIX i XX wieku : praca zbiorowa z międzynarodowej konferencji naukowej w 50 rocznicę śmierci Ludvíka Kuby (Opole 16-17 listopada 2006 r.) / Petr Kaleta, Lubomír Tyllner (eds.)   .  Praha :  Etnologický ústav AV ČR,  2007 . 243 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Slovanstvo ve svých zpěvech. Kniha XIV. Díl V, Písně jihoslovanské. Část VIII, Písně makedonské / Ludvík Kuba ; přeložil Jan Hudec   .  Praha :  vlastním nákladem : Hudební Matice Umělecké Besedy [distributor],  1928 . 79 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 10. Slovenská spoločnosť v Uhorsku : Slováci a Juhoslovania v národnoemancipačnom zápase v 30. až 70. rokoch 19. storočia / Milan Krajčovič ; Slovenská akadémia vied. Ústav historických vied.   .  Bratislava :  Veda,  1986. . 128 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.