Search results

 1. Jednolisty - Kramářské tisky - Knížky lidového čtení : výběrová bibliografie / Markéta Holubová   .  Praha :  Etnologický ústav Akademie věd České republiky,  2007 . 74 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Libri catenati Egrenses : knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku / k vydání připravili Kamil Boldan a Jindřich Marek   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2013 . 358 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Úřední jednolistové tisky jagellonského věku / Kamil Boldan   .  Praha : Národní knihovna České republiky, 2016 . 176 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100