Search results

 1. Aktivizační výukové metody a didaktické hry ve slohové výchově v 7. ročníku základní školy / Veronika Bártová   .  2021 . 77 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Aktuální pojetí výuky českého jazyka na 1. stupni základních škol pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami / Tereza Švandová   .  2023 . 88 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza interaktivních učebnic českého jazyka z produkce nakladatelství Fraus k roku 2008 [rukopis] / Ivana Růžičková   .  2012 . 69 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza naratologické terminologie v Kunderově Falešném autostopu a Škvoreckého Legendě Emöke [rukopis] / Petra Frdlíková   .  2015 . 60 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Der Autor als Sprachwanderer / Michael Stavarič   .  Wien : Sonderzahl, [2016]  ©2016 . 165 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 6. Česká literatura v překladu : 1989-2020 : katalog k výstavě / Tomáš Kubíček (ed.)   .  Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2022 . 76 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Didaktické hry ve výuce mateřského jazyka u žáků s LMP / Jaroslava Wessela   .  2019 . 76 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Dichten in fremden Sprachen : Vielsprachigkeit in der Literatur / Leonard Forster ; Übersetzt Jörg-Ulrich Fechner   .  München :  Francke,  1974 . 149 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Fortschritt des Literaturunterrichts : Modell einer konkreten Reform / Hermann Helmers   .  Stuttgart : J.B. Metzler, [1974]  ©1974 . 197 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Franz Kafka and his Prague contexts: studies in language and literature / Marek Nekula ; translation by Robert Russell, Carly McLaughlin   .  Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2016 . 242 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.