Search results

 1. Filosofie v období středověku : Byzanc, země islámu, židovské obce a latinský Západ / Alain de Libera ; přeložil Martin Pokorný   .  Praha : OIKOYMENH, 2019 . 493 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Historie islámských racionalistů. Díl první / Ahmad bin Jahjá bin al-Murtadá ; překladatel Jana Břeská   .  V Pstruží : Lukáš Lhoťan, 2024 . 76 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Kniha náboženských a filosofických sekt a škol : (díly věnované islámským směrům a odnožím) / Muhammad aš-Šahrastání ; z arabského originálu Kitáb al-milal wa an-nihal přeložil a úvodní statí a poznámkami opatřil Bronislav Ostřanský   .  Praha : Academia, 2021 . 437 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Kritika arabského rozumu : úvod / Muhammad 'Ábid al-Džábirí ; z francouzského překladu Introduction à la critique de la raison arab ... přeložila Miluš Kotišová   .  Praha : Filosofia, 2018 . 192 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Láska jako cesta k Bohu : výběr z díla / Ibn Síná (Avicenna) ; přeložila a doprovodnými studiemi opatřila Magdaléna Vitásková   .  Praha : Academia, 2016 . 189 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Metafyzika jako věda : Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi / text a poznámky k překladu Marek Otisk ; překlad Richard Psík   .  Praha :  Filosofia,  2006 . 184 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 7. Středověká islámská a židovská filosofie ; Filosofie renesance a reformace / Egon Bondy   .  Praha :  Vokno,  1995 . 221 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. Základy islámu a jejich výklad / imám ibn Hanbal & imám al-Barbahárí ; překlad: Jana Břeská   .  V Pstruží : Lukáš Lhoťan, 2021 . 119 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Živý, syn Bdícího = Risálat Hajj ibn Jaqzán : příběh filosofa samouka / Abú Bakr ibn Tufajl ; z arabského originálu přeložil Ivan Hrbek ; překlad revidoval, doplnil a opatřil novým úvodem a poznámkovým komentářem Luboš Kropáček   .  Praha :  Academia,  2011 . 118 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.