Search results

 1. 100x TGM / Pavel Kosatík   .  Praha : Knižní klub, 2017 . 207 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. 100x Václav Havel / Pavel Kosatík   .  Praha : Euromedia Group, 2019 . 206 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 3. Alternativy (dějin) filosofie / Zdeněk Kratochvíl   .  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020 . 444 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Apoštol filosofů : studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii / Milan Hanyš   .  Praha :  Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií,  2014 . 275 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Aristotelés : touha rozumět / Jonathan Lear ; přeložil Jakub Jinek   .  Praha : OIKOYMENH, 2016 . 367 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 6. Co je realita? : úvahy nad dílem Stéphana Lupasca / Basarab Nicolescu ; z francouzského originálu ... Qu'est-ce que la realité? ... přeložila Lucie Nováková   .  Praha : Malvern, 2019 . 162 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Cogito, ergo sum / Petr Glombíček, Jan Kuneš (eds.) ; [z anglického originálu ... přeložili Petr Glombíček, Jan Kuneš a Tomáš Marvan]   .  Praha :  Filosofia,  2006 . 177 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr20/000
 8. Černá kočka, aneb, Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie / Pavel Janoušek   .  Praha :  Academia,  2012 . 279 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr10/000
 9. Česká otázka a dnešní doba / Jan Svoboda, Aleš Prázný (eds.)   .  Praha : Filosofia, 2017 . 1 online zdroj (629 stran, 14 nečíslovaných stran obrazových příloh)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 10. Estetika ambiguity / Jan Bierhanzl   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022 . 1 online zdroj (123 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  computer file