Search results

 1. Analýza a modelování finančního potenciálu českých a (slovenských) domácností [elektronický zdroj] : monografický sborník statí z řešení vědeckého projektu GAČR číslo 402/09/0515   .  V Praze :  Vysoká škola ekonomická,  2011 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 2. Analýza a podpora malého podnikání [rukopis] / Lucie Hanousková   .  2013 . 45 l., [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Anketa o knihu roku Lidových novin : (1928-1949) / Lukáš Holeček (ed.)   .  Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2021 . 652 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Austria : data, figures, facts : [15-16]   .  Vienna :  Statistik Austria,  2016 . 144 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 5. Cesty k datům : zdroje a management sociálněvědních dat v České republice / Jindřich Krejčí, Yana Leontiyeva (eds.)   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON) ; Sociologický ústav AV ČR,  2012 . 469 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 6. 6.CO14

  CO14 : sborník 2003-2005   .  Praha :  Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště,  2010 . 434 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F20/000
  kat. výtvarné kultury PF00/200
  volný výběr10/000
 7. Constructing social research : the unity and diversity of method / Charles C. Ragin, Lisa M. Amoroso   .  Los Angeles :  Sage Publications,  c2011 . xii, 235 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. Časová variabilita nástupu generativních fenofází břízy bradavičnaté [rukopis] / Daniel Voborník   .  2007 . 54 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Figures for the future : 20 years of sustainable development in Europe? ; A guide for citizens / [authors: Markus Hametner, Rosanne Adelman] ; Eurostat, European Commission   .  Luxembourg :  Publications Office of the European Union,  2012 . 155 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 10. Generace? : česká skladatelská generace sedmdesátých let 20. století v odstupu čtyř desetiletí / Jan Vičar et alii   .  V Praze : Akademie múzických umění v Nakladatelství AMU, 2017 . 335 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000