Search results

 1. 15 let studentského divadla Fakulty informatiky Masarykovy univerzity   .  Masarykova univerzita  2015 . 118
  15 let studentského divadla Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
 2. 60 let Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy   .  Praha :  Matfyzpress,  2011 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Acta bibliotecalis et informatica   .  Opava :  Slezská univerzita,  1996 . 107 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Analýza a návrh informačních systémů / Václav Řepa   .  Praha :  Ekopress,  1999 . 403 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Analýza centralizace informačních systémů (na příkladu České pošty, s.p.) : [rukopis] Radim Červinka   .  2006 . 2l l., 7 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza environmentálního informačního systému podniku a možnost jeho využití při aplikaci strategie "win-win" : [rukopis] Tomáš Kröner   .  2002 . 78 s., 9 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Anglicko-český slovník informatiky / Augustin Merta, Dagmar Mertová   .  Praha :  ÚVTEI,  1988 . 215 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  sklad D10/000
 8. Anglicko-český slovník knihovnictví a informatiky / Augustin Merta, Dagmar Mertová   .  Praha :  Leda,  1994 . 176 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr10/000
 9. Aplikovaná informatika / Růžena Ferebauerová, Oldřich Pekárek   .  České Budějovice :  Vysoká škola evropských a regionálních studií,  2014 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Aplikovaná informatika 1 / Radek Němec   .  Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 1 CD-ROM (4 datové soubory, 15 video souborů)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000