Search results

 1. Automatické parametrizované generování úloh a testů / Mikuláš Gangur, Miroslav Plevný, Václav Sova Martinovský   .  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018 . 120 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup : pragmastická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace / Michal Černý   .  Brno : Masarykova univerzita, 2019 . 206 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu : od teoretických východisek k jednotlivých nástrojům / Michal Černý   .  Brno : Flow, [2015] . 85 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Digitální učební materiály pro 1. stupeň ZŠ na téma binární operace / Natálie Lžíčařová   .  2019 . 74 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Distanční výuka na 1. stupni ZŠ / Sabina Nováková   .  2021 . 89 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Distanční vzdělávání v základních a středních školách : přístupy, posuny a zkušenosti škol rok od nástupu pandemie nemoci covid-19 : tematická zpráva / Tomáš Pavlas, Tomáš Zatloukal, Ondřej Andrys, Ondřej Neumajer   .  [Praha] : Česká školní inspekce, [2021] . 57 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Don't worry, use ICT, aneb, Začínáme s ICT ve výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ / Michala Krpejšová, Lucie Betáková   .  Praha : Wolters Kluwer, 2021 . 91 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi : kniha s online podporou / Jiří Zounek, Libor Juhaňák, Hana Staudková, Jiří Poláček   .  Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 279 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi : kniha s online podporou / Jiří Zounek, Libor Juhaňák, Hana Staudková, Jiří Poláček   .  Praha : Wolters Kluwer, 2021 . 330 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Hudební výchova na II. stupni základní školy v období distanční výuky / Kamila Špejrová   .  2021 . 118 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100