Search results

 1. České zpěvníky teplického literátského bratrstva ze 16. století : katalog výstavy k poctě Mistra Jana Husa / zpracovaly Jitka Žižková a Jana Michlová   .  Teplice : Regionální muzeum v Teplicích, p.o., 2015 . 97 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 2. Jesličky : staré nové písničky / Fridrich Bridelius ; [edičně připravili, původní studie ... napsali Pavel Kosek, Tomáš Slavický a Marie Škarpová]   .  Brno :  Host : Masarykova univerzita,  2012 . 479 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Jesličky
 3. Jistebnický kancionál : MS. Praha, Knihovna Národního muzea, II C 7 : kritická edice. 1. svazek, Graduale / editoři Jaroslav Kolár, Anežka Vidmanová, Hana Vlhová-Wörner ; [generální editoři David R. Holeton, Hana Vlhová-Wörner]   .  Brno :  L. Marek,  2005 . 294 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Jistebnický kancionál : Praha, Knihovna Národního muzea, II C 7 : kritická edice. 2. svazek, Cantionale = The Jistebnice kancionál : Prague, National Museum Library, II C 7 : critical edition. Volume 2, Cantionale / editorka svazku: Hana Vlhová-Wörner   .  Chomutov : L. Marek, 2019 . xviii, 323 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  HV - Přibylová dr.00/100
  volný výběr10/000
 5. Osobnosti královéhradeckých kancionálů : erby a podobizny mecenášů a tvůrců iluminovaných církevních zpěvníků ze šestnáctého a počátku sedmnáctého století / Zdenek Bláha   .  Hradec Králové :  Muzeum východních Čech,  2005 . 109 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Růže chuti přerozkošné : antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století / k vydání připravila Kateřina Smyčková ; přepis not Šárka Hálečková   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015 . 181 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Slovník staročeských hymnografů (13.-18. století) / Jan Kouba   .  Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Kabinet hudební historie, 2017 . 518 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.