Search results

 1. Chancen und Hindernisse internationaler Bildungskooperation / Matthias Bürgel; Andreas Umland (Hrsg.).   .  Frankfurt am Main :  Lang,  2009 . 307 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 2. Ne pro zisk : proč demokracie potřebuje humanitní vědy / Martha C. Nussbaumová ; z anglického originálu Not for profit - why democracy needs the humanities ... přeložil Otakar Vochoč   .  Praha : Filosofia, 2017 . 273 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FF - KPF - Ivana Havlínová, Mgr., PhD.00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Not for profit : why democracy needs the humanities / Martha C. Nussbaum   .  Princeton :  Princeton University Press,  2010 . xv, 158 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Obrana liberálního vzdělání / Fareed Zakaria ; z anglického originálu In defence of a liberal education ... přeložil ... Jaroslav Veis   .  Praha : Academia, 2017 . 127 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FF - KPF - Ivana Havlínová, Mgr., PhD.00/100
  volný výběr10/000
 5. Rukověť humanitních disciplín / Bohuslav Balbín ; k vydání připravila, komentářem a poznámkami opatřila a z latinského originálu s použitím překladu Bohumila Ryby přeložila Olga Spevak = Verisimilia humaniorum disciplinarum / Bohuslai Balbini ; editit, commentario notisque instruxit et in linguam Bohemicam post Bohumil Ryba vertit Olga Spevak   .  Praha :  KLP,  2006 . xxxviii, 696 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Výbor z díla / [Autor:] Jan Amos Komenský 1592-1670 ; [Vydáno podle franc. publ.] Jean Amos Comenius, Pages choisies - Introduction de Jean Piaget ; Úvody k jednotl. ukázkám přel. [z franc.] a upr. Dagmar Čapková-Votrubová ; Výňatky [pův. textů z lat.] přel. Aug. Krejčí a J. Hendrich ; Predslov: Fraňo Pazúr   .  Praha :  SPN,  1958 . 194, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek IV, Výbor z Obecné porady o nápravě věci lidských a z Věcného pansofického slovníku / [redakce Otokar Chlup, Josef Váňa a Jaromír Červenka ; úvod: Josef Brambora, Jaromír Červenka, Otokar Chlup]   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1966 . 559 s., [4] s. fot. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E30/000
 8. Základy společenských věd : pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky / Věra Jirásková ... [et al.]   .  Praha :  EUROLEX BOHEMIA,  2004 . 851 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr11/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.