Search results

 1. Aby člověk neupadal v nečlověka : Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém / Jan Hábl   .  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015 . 201 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/010
 2. Cesta k lidství / Jean Vanier ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Heryán]   .  Praha :  Portál,  2004 . 158 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Červený kříž očima žáků 5. a 9. ročníků základních škol na Litoměřicku [rukopis] / Lenka Iserová   .  2009 . 105 l. [9 2 slož.] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Etika péče : osobní, politická a globální / Virginia Held ; z anglického originálu The ethics of care ... přeložil Petr Urban   .  Praha : Filosofia, 2015 . 312 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Humanitní demokracie jako politická teorie T. G. Masaryka [rukopis] / Miroslava Krulišová   .  2011 . 50 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Ideály humanitní ; Problém malého národa ; Demokratism v politice / Tomáš Garrigue Masaryk ; K vyd. textově připr. [a ediční pozn. s Josefem Špičákem naps.] Josef Navrátil   .  Praha :  Melantrich,  1968 . 127, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 7. Když je všechno na cestě ke zkáze : úvahy o konci a cíli kultury a modernity / Fabrice Hadjadj ; z francouzského originálu Puisque tout est en voie de destruction : réflexions sur la fin de la culture et de la modernité přeložila Pavla Doležalová   .  Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019 . 171 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Komparace pojetí moderního člověka v díle T.G. Masaryka a M. Webera / Luboš Tomíček   .  2018 . 94 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Listy na podporu humanity / Johann Gottfried Herder ; [přeložil Jan Binder ; vybrali a uspořádali Jan Binder a Antonín Pešek ; doslov a životopisná data Antonín Pešek]   .  Praha :  Český klub,  2003 . 267 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Masaryk: Krize moderní společnosti [rukopis] / Petr Teleki   .  2013 . 45 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100