Search results

 1. 100x TGM / Pavel Kosatík   .  Praha : Knižní klub, 2017 . 207 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Agora [elektronický zdroj] : estudos clássicos em debate.   .  Aveiro :  Departamento de Línguas e Culturas, Universidade de Aveiro
  journal
 3. Biblický humanismus Jana Blahoslava : překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext / Jiří Just   .  Praha : Historický ústav, 2019 . 317 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. Daniel Adam z Veleslavína : Studie s ukázkami z díla Veleslavínova : S dokum. obr. příl / Milan Kopecký   .  Praha :  Svobodné slovo,  1962 . 178, [2] s.
  book
 5. Dva humanisté v roce 1547 : [Jan Šentygar a Bohuslav Hodějovský] / Josef Hejnic   .  Praha :  ČSAV,  1957 . 63 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení / Tomáš Nejeschleba, Jan Makovský (eds.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2012 . 373 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF01/000
  Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení
 7. Erasmus / Johan Huizinga ; přeložila Jiřina Holeňová   .  Praha :  OIKOYMENH,  2014 . 251 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Herderova filosofie kultury : Herder a německé osvícenství / Martin Bojda   .  Praha : Togga, spol. s r.o., 2015 . 923 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Literární dialogy a tolerance v české reformaci / Jan Červenka   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2022 . 360 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Mnich za časů renesance / Jan Stejskal   .  Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2017 . 184 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000