Search results

 1. Analýza ekonomické výkonnosti hutnického a kovozpracujícího průmyslu v ČR v letech 2009 - 2013 / Veronika Ježíková   .  2016 . 66 listů, 2 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Československá vlastivěda. Díl VI., Práce / pod protektorátem Masarykovy Akademie práce ; za vrchní redakce Václava Dědiny.   .  Praha : Sfinx, 1930. . 715 stran, 19 listů obrazové přílohy
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 3. Ekonomickogeografický přehled světového hospodářství podle odvětví / Václav Hrala, Ladislav Skokan a kolektiv   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1980 . 185 s.
  Ekonomickogeografický přehled světového hospodářství podle odvětví
 4. Ekonomie produktivní spotřeby : teoretický základ analýzy role odvětví produktivních služeb / Radim Valenčík a kol.   .  Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2019 . 104 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Metodická příručka k zemědělským a lesnickým národním (národohospodářským) účtům : měření výkonnosti daného sektoru národního hospodářství ukazatelem přidaná hodnota   .  Praha :  Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky,  1994 . 104 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Sektor informačních a komunikačních technologií a jeho postavení v ekonomice ČR za období 1998-2002   .  Praha :  Český statistický úřad,  2004 . 65 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Sustainability report 2009   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2009 . xi, 160 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 8. Úvod do organizace odvětví a trhů / Alena Zemplinerová   .  Praha :  Oeconomica,  2008 . 211 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Znárodněný průmysl v Československu. Roč. I. 1947 / [sestavil] Václav Obdržálek   .  Praha :  Orbis,  1947 . xxiv, 624 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100