Search results

 1. Čítanka k dějinám dějepisectví : určeno pro posl. fakult filozof. a pedagog. v ČSR. [Sv.] 2 / Jaroslav Kudrna ... [aj.]   .  Praha :  SPN,  1988 . 288 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 2. Čítanka k dějinám dějepisectví : určeno pro posl. fakult filozof. a pedagog. v ČSR. [Sv.] 1 / Jaroslav Kudrna ... [aj.]   .  Praha :  SPN,  1988 . 258 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 3. Historia litteraria : v českých zemích od 17. do počátku 19. století / Josef Förster, Jiří Matl, Stefan Michael Newerkla, Václav Petrbok, Ondřej Podavka, Václav Pumprla, Václav Smyčka, Martin Svatoš, Jiří Žůrek ; uspořádali a k vydání připravili Josef Förster, Ondřej Podavka, Martin Svatoš   .  Praha : Filosofia, 2015 . 360 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Historici, historiografie a dějepis : studie, črty, eseje / Petr Čornej   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016 . 484 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 5. Historický text a historická skutečnost : studie o principech českého humanistického dějepisectví / Zdeněk Beneš   .  Praha :  Karolinum,  1993 . 178 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 6. Kladské dějepisectví v Polsku po druhé světové válce : historická věda ve službách státní politiky a národní ideologie / Bogusław Czechowicz ; z polštiny přel. Vojtěch Kábrt a Jakub Kopecký.   .  Červený Kostelec :  Pavel Mervart,  2010 . 235 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 7. Mistra dělá zkratka : studie a eseje Jaroslava Marka / k vydání připravili Tomáš Borovský, Jan Dvořák, Milan Řepa   .  Brno ; Praha : Matice moravská ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, v.v.i., 2016 . 579 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Paměť měst : narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800 / Marie Tošnerová, Miroslava Květová   .  Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i., 2019 . 430 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Paralely, průsečíky, mimoběžky : teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století / Lucie Storchová, Jan Horský (a kol.)   .  Ústí nad Labem :  Albis international,  2009 . 268 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. Problémy dějin historiografie. V   .  Praha :  Univerzita Karlova,  c1990 . 133 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.