Search results

 1. '30-'50 [elektronický zdroj] : bulletin de nouvelles du Centre de recherches et d'études historiques de la seconde guerre mondiale.   .  Bruxelles :  Le Centre,  [1992-2005] . v.
  journal
 2. Adamité : historie a vyhubení husitských naháčů / Jakub Jiří Jukl   .  Praha :  Dokořán,  2014 . 164 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Africká minulost : kroniky od dávnověku po moderní dobu / Basil Davidson ; z anglického originálu The African Past, vydaného ... , přeložili Gustav Bernau, Ivan Hrbek a František Jungwirth, doslov napsali Josef Wolf a Ivan Hrbek   .  Praha : Orbis, 1972 . 260 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. After the end of art : contemporary art and the pale of history / Arthur C. Danto   .  Princeton, New Jersey :  Princeton University Press,  c1997 . xx, 239 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Aktuální otázky výzkumu dějin a kultury východní Evropy / Radomír Vlček a kol.   .  Praha : Historický ústav, 2023 . 253 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Amnestie rakouského císaře Karla I. z 2. července 1917 a její interpretace ve vybraných dobových periodikách / Jiří Pánek   .  2017 . 117 listů, [9] nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Die Anfänge der Geschichtsschreibung bei den Griechen : Herodot, Thukydides / Wolfgang Schadewaldt ; unter Mitwirkung von Maria Schadewaldt ; herausgegeben von Ingeborg Schudoma   .  Frankfurt am Main :  Suhrkamp,  1982 . 412 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. Angažované dějepisectví : stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970) / Vítězslav Sommer   .  V Praze :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,  2011 . 508 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 9. Angelus pacis : sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové / Pavel B. Kůrka, Jaroslav Pánek, Miloslav Polívka   .  Praha :  Akademie věd České republiky. Historický ústav,  2008
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Annual report of the American Historical Association [elektronický zdroj] .   .  Washington :  U.S. G.P.O.,  1890- . v.
  journal

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.