Search results

 1. Corpus hermeticum / [přeložil, komentářem a úvodní studií opatřil] Radek Chlup   .  Praha :  Herrmann & synové,  2007 . 439 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 2. Encyklopedie řecko-baktrijských a indo-řeckých panovníků z pohledu jejich mincí / Michal Mašek   .  Praha :  Libri,  2010 . 395 s., 16 s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Filosofické myšlení hellenistického židovstva / František Kovář   .  Praha :  Herrmann & synové,  1996 . 215 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Griechen - Byzantiner - Semiten - Muslime : hellenistische Religionen und die west-östliche Enthellenisierung ; phänomenologie und philologische Hauptkapitel / Carsten Colpe   .  Tübingen :  Mohr Siebeck,  2008 . xiii, 514 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - Hoblík Mgr.00/100
 5. The Hellenistic philosophers. Vol. 1., Translations of the principal sources with philosophical commentary / A. A. Long, D. N. Sedley   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  c1987 . xv, 512 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. The hellenistic philosophers. Volume 2, Greek and Latin texts with notes and bibliography / A.A. Long, D.N. Sedley   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  2000 . x, 512 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Hellenistische Demokratie : politische Organisation und Struktur in freien griechischen Poleis nach Alexander dem Großen / Volker Grieb   .  Stuttgart :  Steiner,  2008 . 407 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/200
 8. Hellenistische Philosophie von Aristoteles bis Plotin / Hans Leisegang   .  Breslau : Ferdinand Hirt, 1923 . 132 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Lexikon des Hellenismus / herausgegeben von Hatto H. Schmitt und Ernst Vogt   .  Wiesbaden :  Harrassowitz,  2005 . xii, 1232 sloupců
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - Hoblík Mgr.00/100
 10. Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami : náboženskofilosofické konfrontace I. / Jiří Hoblík   .  Ústí nad Labem :  Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem,  2012 . 472 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000