Search results

 1. Byzantské legendy : výběr textů ze IV.-XII. století / [podle edice Vizantijskije legendy ... z řeckých originálů] přeložili [a komentářem opatřili] Emilie Bláhová [... et al. ; doslov S.V. Poljakovové z ruštiny přeložil Václav Konzal]   .  Červený Kostelec :  Pavel Mervart,  2007 . 315 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Byzantské legendy : výběr textů ze IV.-XII. století / [z řeckých originálů přeložili a komentářem opatřili Emilie Bláhová ... et al ; doslov z ruštiny přeložil Václav Konzal ; fotografie zhotovil Jiří Hampl]   .  Praha :  Vyšehrad,  1980 . 409 s., 16 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
 3. Církevněslovanská proložní legenda o svaté Ludmile / Klára Miková   .  2022 . 59 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Církevněslovanské proložní legendy václavsko-ludmilského okruhu [rukopis] / Lucie Tichá   .  2015 . 79 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Františkánské prameny I. / původní český překlad upravil, doplnil a dílo edičně připravil C.V. Pospíšil   .  Olomouc :  Matice cyrilometodějská,  c1999, 2001 . 994 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 6. Františkánské prameny. II., Legendy o svatém Františkovi z let 1226-1235 / [redigoval, poznámkami a úvody opatřil Jiří Bonaventura Štivar]   .  Velehrad :  Ottobre 12,  2003 . 343 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 7. Hirsau, St. Peter und Paul : 1091 - 1991. Teil 2, Geschichte, Lebens- und Verfassungsformen eines Reformklosters / bearbeitet von Klaus Schreiner ; mit Beiträgen von Lieven van Acker ... [et al.]   .  Stuttgart :  Theiss,  1991 . 436 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Jan a Terezie : plameny lásky : vliv svatého Jana od Kříže v životě a spisech svaté Terezie z Lisieux / Guy Gaucher ; [z francouzského originálu ... přeložila Terezie Brichtová]   .  Praha :  Karmelitánské nakladatelství,  1999 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Karel IV. a svatováclavský kult. (Karel IV. jako pokračovatel svatováclavské hagiografické tvorby 14. století) = Charles the IV. and cult of saint Wenceslas. (Charles the IV. as follower of saint Wenceslas hagiographical creation of 14th century) / Lucie Jaňourová   .  2020 . 56 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Kniha a závoj : 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily / Renáta Modráková, Jan Vojtíšek a kol.   .  Praha : Národní knihovna České republiky, 2022 . 271 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.