Search results

 1. Allgemeine Richtlinie für die Schreibweise geographischer Namen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik / Ministerium des Innern, Verwaltung Vermessungs- und Kartenwesen   .  Berlin :  Ministerium des Innern, Verwaltung Vermessungs- und Kartenwesen,  1971 . 153 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Aretinova mapa Českého království / Eva Novotná, Mirka Tröglová Sejtková, Miroslav Čábelka, Josef Paták   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021 . 241 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 3. "Dauer im Wechsel" : Akten des Namenkundlichen Symposiums auf dem Weissenstein bei Solothurn vom 21. bis zum 23. September 1995 / herausgegeben von Rolf Max Kully   .  Solothurn : Zentralbibliothek Solothurn, [1996]  ©1996 . 140 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Deutsche Namenforschung. I., Ruf- und Familiennamen / Ernst Schwarz   .  Göttingen :  Vandenhoeck & Ruprecht,  1949 . 322 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Deutsche Namenkunde. [III], Registerband / von Adolf Bach ; bearbeitet von Dieter Berger   .  Heidelberg : Carl Winter - Universitätsverlag, 1956 . 457 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Geografické aspekty jazykové krajiny a možnosti její vizuální prezentace na příkladu Ústeckého kraje [rukopis] / Martin Bartůněk   .  2021 . 93 l. (140 000 znaků)
  book
 7. Index českých exonym : standardizované podoby, varianty = List of Czech exonyms : standardized forms, variants / [zpracoval kolektiv autorů Tomáš Beránek (vedoucí autorského kolektivu) ... et al.]   .  Praha :  Český úřad zeměměřický a katastrální,  2011 . 133 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Jména států a jejich územních částí / Zprac. Ivo Čáslavka, Hana Štusáková, Pavla Hýčová   .  Praha :  Geodetický a kartografický podnik,  1988 . 204 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 9. Jména ulic a náměstí na katastru města Říčany v minulosti a současnosti / [rukopis] Petra Matoušková   .  2003 . 72 l., [14] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Kartographie und Namenstandardisierung : Symposium über Geographische Namen / herausgegeben von Ingrid Kretschmer, Helmut Desoye und Karel Kriz   .  Wien :  Institut für Geographie der Universität Wien. Ordinariat für Geographie und Kartographie :  c1997 . 134 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000