Search results

 1. Anežský klášter v Praze / Helena Soukupová   .  Praha :  Vyšehrad,  2011 . 461 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
  volný výběr10/000
 2. Libri catenati Egrenses : knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku / k vydání připravili Kamil Boldan a Jindřich Marek   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2013 . 358 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Město a klášter : františkánský konvent v raně novověké Olomouci / Martin Elbel   .  Praha : NLN, s.r.o., 2017 . 234 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100