Search results

 1. C# a WinForms : programování formulářů Windows : Microsoft .NET development series / Chris Sells ; [překlad Jan Pokorný]   .  Brno :  Zoner Press,  2005 . 648 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F40/000
  volný výběr60/000
 2. Koordinace systémů sociálního zabezpečení v Evropské unii z hlediska migrujících občanů [rukopis] = Coordination of social security systems in the European Union from the standpoint of migratory inhabitants / Šárka Chotěborská   .  2008 . 71 l., 39 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Záznamník odborné praxe : pro bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství - kombinovaná forma studia / Kamila Madarová, Jana Chrásková   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2020 . 67 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Záznamník odborné praxe : pro bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství - prezenční forma studia / Kamila Madarová, Jana Chrásková, Alena Kohlová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2019 . 110 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 5. Záznamník odborné praxe : pro bakalářský studijní obor Porodní asistentka - prezenční forma studia / Iveta Ospalíková, Eva Šalanská   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2019 . 140 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Záznamník odborné praxe : pro bakalářský studijní obor Porodní asistentka - prezenční forma studia / Eva Šalanská, Ivana Lamková, Kamila Madarová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018 . 154 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Záznamník odborné praxe : Všeobecná sestra - kombinovaná forma studia / Kamila Madarová, Jana Chrásková, Alena Kohlová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018 . 112 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000