Search results

 1. 6S RNA as a tool to increase production of antibiotics in Streptomyces coelicolor / Inesa Musić   .  2018 . 76 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza nově identifikovaných antisense RNA u modelového organismu Streptomyces coelicolor / Pavel Pohl   .  2018 . 98 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Biologia plantarum : [časopis pro experimentální botaniku]   .  Praha :  Ústav experimentální botaniky AV ČR,  1959-
  Biologia plantarum
 4. CRISPR/Cas9 in cancer reseach / Kristýna Hladká   .  2018 . 55 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Danio rerio jako model pro xenotransplantace lidských nádorových buněk / Lenka Pavlištíková   .  2018 . 54 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Hlenky jako laboratorní model: izolace z přírodního materiálu, kultivace na E. coli jako zdroji výživy, pokus o izolaci axenických kultur a příprava metodiky sledování bakteriolytické aktivity / Petr Kadlec   .  2019 . 82 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie / Filip Grygar ; &, Šest vybraných textů N. Bohra k otázkám biologie   .  Červený Kostelec :  Pavel Mervart,  2014 . 427 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Kultivace jedlých hub rodu Sparassis (kotrč) / Michala Horňáková   .  2018 . 74 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Mechanismy, projevy a důsledky inbrídinku v malých populacích / Kamila Floriančičová   .  2018 . 63 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Potenciál xenotransplantací jako nástroje ve výzkumu rakoviny / Monika Smrčková   .  2018 . 55 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.