Search results

 1. Biologický průzkum rekreační oblasti jezera Chmelař [rukopis] / Gabriela Šturmová   .  2009 . 87 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Cyanobaktérie a mikrocystíny na vodárenských nádržiach Slovenska / Mária Horecká ... [et al.]   .  Vodárenská biologie 2011.s. 219-221.
  article
 3. Ekologické inženýrství – rekapitulace dlouhodobých zkušeností z vybraných evropských zemí (UK, Nizozemí, Dánsko, Švédsko) / Pavel Dusílek   .  Vodárenská biologie 2011.s. 61-65.
  article
 4. Ekotechnologické zásahy ve prospěch jakosti vody v ČR - stručný přehled / Jindřich Duras ... [et al.]   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2008.S. 73-80.
  article
 5. Eutrofizace 2000 : sborník semináře, Praha 10.10.2000 / Vodní zdroje EKOMONITOR, VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí ; [editor sborníku Vladimír Kočí]   .  Praha :  Vydavatelství VŠCHT,  2000 . 58 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 6. Eutrofizace a zdraví [rukopis] / Jana Krudencová   .  2009 . 63 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Eutrofizace povrchových vod a její důsledky na příkladě vodní nádrže Máchovo jezero / [rukopis] Jana Škodová   .  2004 . 75 s., 22 s. tab., m. a fot. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Eutrofizace vodní nádrže Vrchlice / Ondřej Kruliš   .  2016 . 92 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Eutrophication in Europe's coastal waters / Gunni Ertebjerg [et al.] ; ed. European Environment Agency, Copenhagen   .  Copenhagen :  European Environment Agency,  2001 . 115 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Chemický a biologický stav vodní nádrže Skalka u Chebu / [rukopis] Miroslav Neuhöfer   .  2005 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.