Search results

 1. (R)evoluční ekonomie - o systému a lidech / Tomáš Sedláček & David Graeber ; rozhovor s Romanem Chlupatým   .  Praha :  65. pole,  2013 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Accounting education [elektronický zdroj] .   .  London, England :  Chapman& Hall,  c1992- . v.
  journal
 3. Acta bioethica [elektronický zdroj] .   .  Santiago :  Programa Regional de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. . v.
  journal
 4. Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Historické vedy, filozofia a etika / [zostavovatelia Rastislav Kožiak, Paula Jankovičová, Branislav Vincúr ; vedecká redaktorka Kristína Krnová]   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied,  2011 . 136 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Historické vedy, filozofia a etika   .  Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010 . 197 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Affektenlehre und Phänomenologie der Stimmungen : Wege einer Ontologie und Ethik des Emotionalen / Paola-Ludovika Coriando   .  Frankfurt am Main :  Klostermann,  2002 . x, 283 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - Nitsche Mgr.00/100
 7. After virtue : a study in moral theory / Alasdair MacIntyre   .  London :  Bloomsbury Academic,  2007 . xvii, 286 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Agesilaus Santander : výbor z textů / Walter Benjamin ; [ze sedmisvazkového vydání ... vybral, přeložil a doslovem opatřil Jiří Brynda]   .  Praha :  Herrmann & synové,  1998 . 335 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. AJOB neuroscience [elektronický zdroj] .   .  Philadelphia, Pa. :  Taylor& Francis
  journal
 10. Akademická etika : tvorba a implementácia etického kódexu / Gana Guitcheva, Pavel Fobel, Edita Kremničanová, Branislav Vincúr   .  Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011 . 158 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.